Mình là Huy, mình là một designer... công việc của mình xoay quanh thiết kế và chụp ảnh. Mình đặc biêt thích typography và nó làm mình hào hứng. Mình từng tham gia làm phim và nhóm của mình là 4CUS Media. Đây là nơi mình chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ cũng như những sản phẩm của mình :)
Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/
"Tại sao chúng ta ngã … đó là để chúng ta phải học cách tự đứng lên" - một trong những câu nói mà có lẽ mình thấy hay nhất trong series Batman của Christopher Nolan.

"Tại sao chúng ta ngã … đó là để chúng ta phải học cách tự đứng lên" - một trong những câu nói mà có lẽ mình thấy hay nhất trong series Batman của Christopher Nolan.